Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Płużnicy

Nabór do projektu Nowy start Wracamy na rynek pracy - I edycja

Utworzono dnia 05.01.2018

 

 

OGŁOSZENIE O NABORZE

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płużnicy

ogłasza nabór uczestników do projektu:

 

Nowy start - Wracamy na rynek pracy - I edycja- grupa I.

 

 

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa kujawsko- pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9. Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.2 Włączenie społeczne, Poddziałanie  9.2.1. Aktywne włączenie społeczne.

 

Projekt realizowany jest w okresie od 01 stycznia 2018 r. do 31 marca 2019 r. (grupa I od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. , grupa II od 01 kwietnia 2018 r. do 31 marca 2019 r.)

 

Celem Projektu jest aktywizacja zawodowa, społeczna oraz edukacyjna 30 mieszkańców Gminy Płużnica (2 grupy po 15 osób) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

 

Uczestnikami Projektu muszą być: osoby nieaktywne zawodowo zarejestrowane lub niezarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej oraz korzystające z pomocy w ramach Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej.

 

Priorytetowo będą traktowane osoby niepełnosprawne, zamieszkujące obszary zdegradowane Gminy Płużnica.

 

Dla uczestników projektu zaplanowane są następujące bezpłatne formy wsparcia, m.in.:

·       zajęcia z doradcą zawodowym i psychologiem,

·       treningi kompetencji i umiejętności społecznych,

·       kursy i szkolenia zawodowe

·       staże zawodowego

·       prace społecznie- użyteczne

·       animacja lokalna

·       wyjazdy integracyjne

 

Osoby zainteresowane uczestnictwem w Projekcie zapraszamy do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płużnicy, w terminie od dnia 09 stycznia 2018 r. do 26 stycznia 2018 r. w godzinach pracy GOPS. Niezbędne dokumenty- Formularz rekrutacyjny wraz z dokumentacją wskazaną w Formularzu.

 

Osoba do kontaktu: Pani  Joanna Wollenberg 

 

Projekt „Nowy start - Wracamy na rynek pracy - I edycja” współfinansowany jest ze

środków Unii Europejskiej  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

 

 

 

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Styczeń 2020
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2