Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Płużnicy

Projekt "Rodzina w centrum 3"

Utworzono dnia 30.03.2021

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Płużnicy informuje, iż rozpoczęła się rekrutacja prowadzona przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie uczestników do projektu pn.: „Rodzina w Centrum 3”współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych.

Projekt „Rodzina w Centrum 3” skierowany jest do (grup docelowych):

 1. osób przebywających w pieczy zastępczej;
 2. osób opuszczających pieczę zastępczą;
 3. osób w rodzinach przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych (w tym rodziny objęte wsparciem asystenta rodziny);
 4. osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą;
 5. kandydatów do sprawowania rodzinnej pieczy zastępczej;
 6. osób prowadzących rodzinne domy dziecka;
 7. dyrektorów placówek opiekuńczo – wychowawczych typu rodzinnego;
 8. innych osób, których udział w projekcie jest niezbędny do skutecznego wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym;
 9. rodzin doświadczających problemów opiekuńczo-wychowawczych związanych
  z zaburzeniami FASD u dzieci.

W ramach projektu „Rodzina w Centrum 3” można uzyskać m.in. specjalistyczne poradnictwo psychologiczne, które będzie odbywać się na terenie Gminy Płużnica
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej.

Wszystkich zainteresowanych skorzystaniem z  form wsparcia zachęcamy do rekrutacji, która odbywa się  w utworzonym na potrzeby projektu Centrum Wspierania Rodziny, przy ulicy Wolności 44, 87-200 Wąbrzeźno (budynek Starostwa), pok. 4, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu:

telefon kontaktowy: 56 688-24-50 do 57, wew. 135, kom.  533 198 565,

e-mail: dbroda@pcprwabrzezno.pl.

Okres realizacji projektu: od 1.01.2021 roku do 31.12.2022 roku

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Czerwiec 2021
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4