Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Płużnicy

Fundusz alimentacyjny – nowy okres świadczeniowy !

Utworzono dnia 11.07.2017

 Od dnia  1 sierpnia 2017r. przyjmowane będą wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy (2017/2018).
Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego można pobierać oraz składać w Gminnym  Ośrodku Pomocy Społecznej w Płużnicy pokój nr 5.


Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej (tj. posiadającej zaświadczenie o bezskuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych oraz wyrok sądu zasądzający alimenty):
• do ukończenia przez nią 18 roku życia
• w przypadku gdy uczy się w szkole lub w szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia
• w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności – bezterminowo
Świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekroczy kwoty 725 zł.
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów jednak nie więcej niż 500 zł.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługują, jeżeli osoba uprawniona:
• została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie lub w pieczy zastępczej
• zawarła związek małżeński
Ustalenie prawa do świadczeń następuje w dwóch terminach:
- na podstawie wniosku złożonego do dnia 31 sierpnia 2017r.  ustalenie prawa do świadczeń oraz wypłata należności przysługujących za miesiąc październik 2017r. następuje do dnia 31 października 2017r.
- na podstawie wniosku złożonego od 1 września 2017r. do 31 października  2017r. ustalenie prawa do świadczeń oraz wypłata należności przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 30 listopada 2017r.

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Styczeń 2020
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2