Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Płużnicy

Aktywni Niepełnosprawni II


 

 

     
OGŁOSZENIE O NABORZE DO PROJEKTU „ AKTYWNI NIEPEŁNOSPRAWNI II”.
Gmina Lisewo/Zakład Aktywności Zawodowej oraz Gmina Płużnica/ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Płużnicy zaprasza chętne  osoby bezrobotne, opiekunów osób niepełnosprawnych, osoby korzystające ze wsparcia GOPS do udziału w projekcie
pn. „Aktywni Niepełnosprawni II ” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Rekrutacja trwa od 01.01.2019 r.do 28.02.2019 r.
w Zakład Aktywności Zawodowej w Drzonowie 42 (tel. 56 675 89 28)
w Gmina Płużnica / Gminnym Ośrodku pomocy społecznej w Płużnicy Płużnica 54, 87-214 Płużnica ( tel.56 688 75 09)
     

Do Projektu mogą się zgłaszać  osoby spełniające następujące warunki:
  

Kryteria obligatoryjne:

 1. Przynależność do grupy docelowej projektu- osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem , lub wykluczeniem społecznym – oświadczenie uczestnika.
 2. Obszar zamieszkania- województwo kujawsko-pomorskie/powiat/gmina-oświadczenie
 3. Kryteria preferencyjne(punktowe)
  1. Osoba doświadczająca wielokrotnego wykluczenia społecznego- oświadczenia
  2. Osoby niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym , lub znacznym- orzeczenie o niepełnosprawności,
  3. Osoby z niepełnosprawnością sprzężoną, oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi- orzeczenie o niepełnosprawności lub innego niż orzeczenie o niepełnosprawności dokumentu poświadczającego stan zdrowia wydany przez lekarza tj.orzeczenie o stanie zdrowia.
  4. Osoby korzystające PO lub PŻ ( indywidualnie lub jako rodzina)- weryfikacja na podstawie oświadczenia uczestnika, 
  5. Zamieszkujących na obszarach zdegradowanych wyznaczonych w lokalnych programach rewitalizacji lub gminnych programach rewitalizacji,
  6. Inne wynikajace ze specyfiki projektu

W ramach projektu realizowane bedą różnorodne formy aktywizacji społeczno- zawodowej; wynikające z indywidualnej diagnozy potrzeb oraz opracowanej indywidualnej ścieżki wsparcia ( społecznego, zdrowotnego oraz zawodowego).

PARTNERZY:
Gmina Płużnica, Powiat Chełmński, Stowarzyszenie Kuznia Inicjatyw Lokalnych w Lisewie, Płużnicka Pomoc Socjalna „ Pomocna Ekipa”.

 

~

ZAŁĄCZNIKI:

								

Formularz zgłoszeniowy

Utworzono dnia 27.01.2019, 15:25

Regulamin

Utworzono dnia 27.01.2019, 15:25

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Czerwiec 2021
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4